საქართველოს პრეზიდენტის არჩევნები
2018 წლის 28 ოქტომბერი
წინასწარი მონაცემები
პრეზიდენტის არჩევნები
შემოსული ოქმები
საკრებულოს შუალედური

თერჯოლა

მაჟ. ოლქი
49.18 2. რეზო გრძელიშვილი - 123 (14.95%)
5. ნონა კვახაძე - 279 (33.9%)
8. ბესიკ ტაბატაძე - 5 (0.61%)
41. გიორგი ბარათაშვილი - 416 (50.55%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
49.18 24 2. რეზო გრძელიშვილი - 123 (14.95%)
5. ნონა კვახაძე - 279 (33.9%)
8. ბესიკ ტაბატაძე - 5 (0.61%)
41. გიორგი ბარათაშვილი - 416 (50.55%)
ოქმი

სამტრედია

მაჟ. ოლქი
54.01.04 5. აკაკი მინაშვილი - 1191 (46.87%)
8. ზაზა ნიკოლეიშვილი - 110 (4.33%)
41. რამაზ რუხაძე - 1033 (40.65%)
67. მალხაზი ნოდია - 207 (8.15%)
უბნები
მაჟ. ოლქი უბანი ოქმი
54.01.04 5 5. აკაკი მინაშვილი - 185 (37.3%)
8. ზაზა ნიკოლეიშვილი - 18 (3.63%)
41. რამაზ რუხაძე - 197 (39.72%)
67. მალხაზი ნოდია - 96 (19.35%)
ოქმი
54.01.04 6 5. აკაკი მინაშვილი - 217 (43.06%)
8. ზაზა ნიკოლეიშვილი - 25 (4.96%)
41. რამაზ რუხაძე - 223 (44.25%)
67. მალხაზი ნოდია - 39 (7.74%)
ოქმი
54.01.04 7 5. აკაკი მინაშვილი - 221 (38.57%)
8. ზაზა ნიკოლეიშვილი - 38 (6.63%)
41. რამაზ რუხაძე - 288 (50.26%)
67. მალხაზი ნოდია - 26 (4.54%)
ოქმი
54.01.04 8 5. აკაკი მინაშვილი - 289 (61.88%)
8. ზაზა ნიკოლეიშვილი - 15 (3.21%)
41. რამაზ რუხაძე - 151 (32.33%)
67. მალხაზი ნოდია - 12 (2.57%)
ოქმი
54.01.04 9 5. აკაკი მინაშვილი - 279 (55.69%)
8. ზაზა ნიკოლეიშვილი - 14 (2.79%)
41. რამაზ რუხაძე - 174 (34.73%)
67. მალხაზი ნოდია - 34 (6.79%)
ოქმი